Нашата мисия

На 17 ноември 1992 година жени от габровското общество и бивши членове на дружеството подписват Учредителен протокол за възстановяване на Женско благотворително дружество "Майчина грижа”. Днес дружество "Майчина грижа" съществува, развива активна дейност и взема участие в различни обществени мероприятия. Основните цели на Сдружението съгласно приетия Устав са:
1. Подпомагане на физически лица в неравностойно социално положение и подпомагане на обществени организации, имащи за цел подпомагане на физически лица в неравностойно положение.
2. Подпомагане на даровити деца за участие в национални и международни конкурси и осигуряване на стипендии.
3. Утвърждаване на Сдружението като притегателен център за културно и духовно общуване в региона.