Нашите инициативи

Членовете на женското благотворително дружество са активни и работят като доброволки за осъществяването на различни дейности и инициативи, които имат голямо обществено значение, а именно: В продължение на девет години Сдружението изпълнява проект „Обедна маса” съвместно с побратимения на Габрово гр. Тун - Швейцария, за осигуряване безплатен обяд на ученици от 1 до 4 клас през зимата. За всички големи празници и винаги с покана от Центъра за деца и младежи с увреждане, в кв. Бичкиня се организират срещи за опознаване с децата от ДГ „Перуника”. Срещите са съпроводени с много забавления и лакомства за децата. Традиционно всяка година се организират Благотворителни вечери на Въведение Богородично (Ден на християнското семейство) за набиране средства за дейността на Сдружението. По този повод се правят кулинарни изложби с помощта на габровските сладкарски фирми и ресторанти. Друга традиция на Сдружението са благотворителните концерти по повод неговия празник – Благовещение. ЖБД „Майчина грижа” се включва активно в обществения живот на града и участва във всички благотворителни акции на Общината. Дружеството е едно от първите при учредяване на Фондация „Обществен дарителски фонд” и „Сдружение за партньорство Габрово – Тун”. Дружеството оказва помощ и съдействие за лечение на тежко болни деца, за закупуване на лекарства и събиране на облекла за Дома за психично болни жени в с. Радовци, за подпомагане на инвалиди и самотни възрастни хора.