Приключи още една успешна инициатива

През 2022 г. ЖБД „Майчина грижа“ стартира изпълнението на Инициативата „За качествено здраве на село“. Това е една от каузите, които Дружеството си избра за 2022 година, когато се навършиха 30 години от неговото възстановяване (1992). Средствата за Инициативата се осигуриха от дарители.

Започнахме медицински прегледи на възрастните хора в селата в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение на медицински персонал и на които придвижването до града е особено трудно. Медицинските прегледи включваха преглед от кардиолог, невролог, кръвни изследвания и урина. Благодарим на д-р Ноева – управител на Диагностично-консултативен център 1 – Габрово, която въпреки намаления медицински персонал на Центъра, осигури екип от 4 специалисти – кардиолог, невролог и 2 медицински сестри.

В организацията на инициативата активно участваха кметовете и кметските наместници, които изготвиха списъци на желаещите прегледи и осигуриха подходящи условия за тяхното провеждане.

В края на годината получихме голяма подкрепа от Община Габрово. С Решение №230 от 24.11.2022 г. на ОбС – Габрово и сключване на Споразумение с Община Габрово, № 9 от 16.12.2022 г. на Дружеството се отпусна сумата от 35 000 лв. по Инициативата на Общината „Мобилен лекар“. Поради ограничените средства се извършиха прегледи на хора над 65 години и които имаха адресна регистрация в съответното населено място.

Извършиха се прегледи във всички кметства и кметски наместничества в Община Габрово – 22 на брой. Бяха прегледани общо 584 души. Това бяха възрастни хора, които не бяха минали на профилактичен преглед при личните лabrovo.org/екари, поради следните причини: финансови, трудно придвижване поради физически затруднения и неудобен транспорт.

Отзивите от проведените прегледи за изключително положителни. Възрастните хора бяха благодарни за грижата и желаят това да се случва всяка година. Някои трудно подвижни пациентите бяха посетени в дома им.

Инициативата беше отразена и от БНТ в предаването „България в 60 минути“ и се оказа, че сме първи в страната с такава дейност.

Имаме доброто намерение да продължим с тази кауза и в следващата година, за което ще работим упорито за набиране на средства, защото считаме, че всички граждани трябва да бъдат равнопоставени и да имат право на достойно здравно обслужване. Надяваме това да стане държавна политика!

Благодарим от сърце на всички дарители и на Община Габрово за подкрепата!

Следвайте ни в Instagram https://www.instagram.com/maichina_grija_gb/