ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ

Тази година Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ подкрепи четирима зрелостници с отличен успех и в неравностойно социално положение.

Еднократната стипендия за зрелостника от Националната Априловска гимназия се връчва от Фонд “Д-р Тота Венкова – възрожденката”. Този фонд е създаден през 2002 г. по повод 130 години от създаването на Националната Априловска гимназия и 10 години от възстановяване на ЖБД „Майчина грижа“. В приетия правилник за управление са посочени следните условия: ученикът да е с отличен успех през целия период на обучение, ангажираност в благотворителна дейност, успешно общуване и лидерство и кандидатът да е от семейство от неравностойно материално положение. Изборът на ученика, отговарящ на изискванията на Фонда се извършва на заседание на Учителския съвет, като протоколът и характеристиката се изпращат до Настоятелството на Дружеството. Еднократната парична награда и диплом се връчва в деня на тяхното дипломиране и не касае ангажимент за издръжка при последващо обучение.

От 2022 г. Фондът се поддържа от г-н Иван Несторов - родственик на голямата габровска дарителка, д-р Тота Венкова. Тази година парична награда от 400 лв. и диплом получи зрелостничката Дияна Станимирова Лалева.

Г-н Несторов от 2022 г. прави дарение и на ученици от Центъра от семеен тип за деца без увреждания към SOS Детски селища. Тази година дарението получи зрелостничката Виктория Нисторова, която отговаря на същите условия на Фонд “Д-р Тота Венкова – възрожденката”.

В чест на 30 години от възстановяване на Дружеството през 2022 г. се взе решение за връчване на еднократна парична награда на 1 зрелостник от останалите 3 габровски гимназии и двете средни училища. Средствата се събират на традиционния благотворителен кулинарен базар през месец май. Условията са същите като на Фонд “Д-р Тота Венкова – възрожденката”. Тази година такива награда от 400 лв. бяха връчени на зрелостниците: Иван Илиев Савов от Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ и на Биляна Михаилова Филипова от Професионална гимназия по туризъм, Специалност „Организация на хотелиерството“. В останалите учебни заведения нямаше зрелостници, които отговарят на поставените изисквания.

На всички учители бяха поднесени поздравителни адреси. Пожелахме на зрелостниците много здраве и много успехи във всички начинания! Да следват мечтите си и да бъдат смели, креативни и активни! Да участват в промените и да направят този свят по-красив и добър! И макар, че те са родени във времето на компютърните технологии, а днес живеят във времето на изкуствения интелект, нека да запазят „идентичността си на човеци“!

 

Следвайте ни в Instagram https://www.instagram.com/maichina_grija_gb/