Инициативата „За качествено здраве на село“ продължава

И през 2023 г. ЖБД „Майчина грижа“ продължава Инициативата „За качествено здраве на село“. T. нар. „Мобилен доктор“ ще извърши медицински прегледи на възрастните хора в 22 кметства и кметски наместничества с 128 населени места в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение на медицински персонал. Проектът се осъществява от екип на Диагностично-медицински център 1 – Габрово в състав: кардиолог, невролог и 2 медицинска сестра. Медико-диагностични дейности и изследвания включват: преглед от кардиолог; преглед от невролог; ЕКГ; кръвна захар; липиден профил и изследване на урина.

През 2022 г. се извършиха прегледи в селата Дебел дял, Стоевци, Новаковци и Гергини. През 2023 г. прегледите продължават. Към събраните средства с финансовата подкрепа се включи и Община Габрово. От началото до сега, „Мобилен доктор“ посети селата Поповци и Драгановци.

За набиране на необходимите средства за извършване на медицински прегледи във всички населени места в Община Габрово, Дружеството ще проведе благотворителни инициативи и ще разчита на дарители.

Ако решите да подкрепите тази инициатива, която осигурява равен достъп до здравните услуги на хората по селата в Габровска община, нашата дарителска сметка е:

Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово

ЕИК: 107001604

БАНКА ДСК АД

IBAN: BG84STSA93000027917797

BIC: STSABGSF

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ТВОРИМ ДОБРО!

 Следвайте ни и в Instagram https://www.instagram.com/maichina_grija_gb/