Още една стипендия за зрелостник от Габрово

Във връзка с новата инициатива на ЖБД „Майчина грижа“ за даряване на еднократна социална стипендия на предложен от педагогическите съвети на средните училища от Габрово зрелостник, отличил се с постиженията си през курса на обучение, на 8 юли председателят на Дружеството Стефка Василева връчи диплом и стипендия на стойност 300 лв. на Ивелина Красимирова Ангелова от СУ „Райчо Каролев“.

Тя ще продължи обучението си в Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски", където с отличен успех е взела приемния изпит за Специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Пожелаваме й от сърце много здраве и много успехи във всички начинания!

Следвайте ни в Instagram https://www.instagram.com/maichina_grija_gb/