Нова инициатива на Дружеството в полза на зрелостниците от Габрово

Освен утвърдената през годините стипендия на зрелостник от Национална Априловска гимназия, през 2022 година ЖБД „Майчина грижа“ постави началото на нова инициатива. Набиране  на средства за еднократна социална стипендия на предложен от педагогическите съвети на средните училища от Габрово зрелостник, отличил се с постиженията си през курса на обучение.

Благодарение на габровци и гостите на града, средствата бяха събрани по време на проведената на 21 май благотворителна кулинарна изложба – базар на Дружеството.

На 20 юни 2022 г. заместник-председателят на Дружеството – Кремена Антонова връчи диплом и стипендия на стойност 300 лв. на Бенислав Боянов Димитров от ПТГ „ Д-р Никола Василиади“ и на Невена Николаева Младенова от ПМГ „Академик Иван Гюзелев“.

Следвайте ни в Instagram https://www.instagram.com/maichina_grija_gb/