НАШИТЕ КАУЗИ

През годините ЖБД „Майчина грижа” участва активно в благотворителни акции на Община Габрово. Работи в партньорство с други НПО-та, но основната дейност на Дружеството е свързана с инициирането и реализирането на конкретни каузи и кампании.

На първото си общо събрание за 2022 г., ЖБД „Майчина грижа“ избра своите три каузи за годината. Тази амбициозна програма Дружеството прие по случай 30 години от възстановяването му през 1992 година. Искрено се надяваме на подкрепата на цялото общество. За целта посетете нашия сайт http://mgrija-gabrovo.org/, където с бутон „Дари“ може да направите превод по изписаната дарителска сметка на Дружеството, като всеки може да посочи избраната за подкрепа, кауза.

 

  • Набиране на средства за Фонд „Д-р Тота Венкова – Възрожденката“ - за връчване на еднократна парична награда на един зрелостник с отличен успех и в затруднено финансово положение от всички 4 гимназии в Габрово.

 

  • Набиране на средства за Проект „За качествено здраве на село“ – за провеждане на медицински прегледи на възрастните хора в 22 кметства и кметски наместничества с 128 населени места в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение на медицински персонал. Проектът се осъществява с подкрепата на Диагностично-медицински център 1 – Габрово.

 

  • Набиране на средства за „Училище за родители“ – за провеждане на: лекторска дейност от специалисти от национален и регионален мащаб: информационни кампании, запознаване с условията в болничните заведения – родилни отделения и неанотология както и с лекарските екипи; обучения за отглеждане, възпитание и психологично здраве на децата и др. теми. Проектът ще се осъществи с подкрепата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ - Габрово.

 

За всички въпроси и идеи можете да ни изпратите имейл на следния имейл адрес: mgrija-gabrovo@abv.bg, както и да ни последвате във http://mgrija-gabrovo.org/, FacebookInstagram и YouTube.

 

Както досега, така и през 2022 година, вие ще получавате текуща информация за реализацията на дейностите и инициативите, свързани с осъществяването на  нашите каузи

 

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ТВОРИМ ДОБРО!

 

Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово

ЕИК: 107001604

БАНКА ДСК АД

IBAN: BG84STSA93000027917797

BIC: STSABGSF