Проект „Електронен пътеводител на паметните знаци (паметници, паметни плочи, улици и др.) на дарители, благодетели и меценати в Габрово“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Обществен дарителски фонд.

Период на реализация - 9 дек. 2020 г.30 септ. 2021 г.

Целта на проекта е да съдейства за поддържането и съхраняването на обществената памет за делото и приноса на видни личности от Габрово за развитието на благотворителността, да предаде знанието за миналото, което е от значение и пример за възпитанието на днешните и бъдещи поколения, да подпомага развитието на туризма в града.

Предвидени дейности:

1. Организация на работата по проекта с ръководителя на Клуб „Млади възрожденци“ при Националната Априловска гимназия;
2. Изготвяне на списък на паметните знаци (паметници, паметни плочи, улици и др.) на дарители, благодетели и меценати в Габрово;
3. Съвместната дейност с Държавен архив – Габрово, който ще предостави документи и снимки по темата и ще подпомага изследователската работа на учениците;
4. Изработка на минимум 5 клипа за обекти и снимки на обектите и на околното пространство за изготвяне на колажи за останалите от тях;
5. Закупуване и позициониране на NFC-чипове за зареждане на информацията от проекта – за всички подкрепящи ни институции, Информационен център на Община Габрово, посещаваните заведения в центъра на града;
6. Изработване на Карта-пътеводител на хартиен носител;
7. Изработване на графичен уеб-дизайн на проекта на сайта на Дружеството;
8. Представяне на проекта пред обществеността на публичен форум – дебат на тема "Дарителството днес. Стари и нови практики". При невъзможност – организиране на събитието на онлайн платформа. (септ. 2021 г.);
9. Представяне на готовия продукт пред ученици от други средни училища;
10. Публичност – създаване на фейсбук събития в профила на Дружеството, отразяващи дейностите по проекта; създаване на страница за проекта към страницата на Дружеството; споделяне на информацията от всички партньори по проекта;
11. Презентирне на Пътеводителя като нов туристически маршрут в Габрово и представяне на картата-пътеводител на туристическите борси.

За повече информация посетете сайта на проекта: www.daritelite.mgrija-gabrovo.org.