Стартира нова инициатива на Дружеството

Днес, ЖБД „Майчина грижа“ стартира изпълнението на Инициативата „За качествено здраве на село“ или т. нар. „Мобилен доктор“. Това е една от каузите, които Дружеството си избра за 2022 година, когато се навършват 30 години от неговото възстановяване (1992).

Ще се проведат медицински прегледи на възрастните хора в селата в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение на медицински персонал и на които придвижването до града е особено трудно. Проектът се осъществява с подкрепата на Диагностично-медицински център 1 – Габрово и Община Габрово.

В организацията на инициативата активно участват кметовете и кметските наместници, които изготвиха списъци на желаещите прегледи и осигуриха подходящи условия за тяхното провеждане.

Село Дебел дял беше първото населено място, където се проведоха медицински прегледи. Екипът се състои от кардиолог и невролог и две медицински сестри. На всеки пациент се прави кардиограма и взема кръвна проба за пълна кръвна картина. Някои трудно подвижни пациентите бяха посетени в дома им.

„Мобилен доктор“ ще посети всички населени места в Габровска община, изявили желание за провеждане на място на медицински прегледи.

За повече информация за дейността на Дружеството, разгледайте сайта ни: http://mgrija-gabrovo.org/

Следвайте ни и в Instagram https://www.instagram.com/maichina_grija_gb/