В памет на д-р Тота Венкова

Днес, Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ отбеляза 100-годишнината от смъртта на д-р Тота Венкова.

Да почетат паметта на дарителката на Габрово цветя поднесе зам. кмета на Община Габрово, г-жа Невена Минева и г-н Климент Кунев - председател на Габровския общински съвет. Екип от Областната болница, носеща името на първата българка, дипломиран лекар, поднесоха венец.

Д-р Тота Венкова напуска този свят само на 46 години, през 1921 г. в София, а мощите й са пренесени в родния й град Габрово през 1997 г. по инициатива на Дружеството и със съдействието на нейния племенник, д-р Иван Несторов.

През 2005 г. д-р Тота Венкова е провъзгласена за Почетен гражданин на Габрово, посмъртно, с Решение № 107 от 12 май 2005 г. на Общинския съвет, по повод дарителската й дейност и 150 години от рождението й.

В биографичния очерк за д-р Тота Венкова г-жа Мария Семерджиева - почетната председателка на ЖБД „Майчина грижа”, пише: „Историята има мъдра памет. Тя не оставя в забвение личности, които с достойните си дела, със своя принос към народа си, с богатата си душевност и себераздаване са оставили ярка следа, И за да пребъдат в паметта на бъдните поколения, с техните имена се наричат институции, градове, улици”.

Искрено се надяваме, че като общество ще успеем за съхраним и предадем на идните поколения паметта за такива ярки личности, отдали целия си живот в служба на обществото. Заедно с всички институции на паметта ЖБД „Майчина грижа“ си е поставило тази цел да съдейства за поддържането и съхраняването на обществената памет за делото и приноса на видни личности от Габрово. За постигане на тази цел Дружеството работи и приключи Проект към Обществен дарителски фонд – Габрово „Електронен пътеводител на паметните знаци (паметници, паметни плочи, улици и др.) на дарители, благодетели и меценати в Габрово“, заедно с учениците от Клуб «Млади възрожденци» при Националната Априловска гимназия. В изготвения уеб сайт заслужено място заема и д-р Тота Венкова.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!