Младите изследователи от НАГ, главни участници в проект на Дружеството

Младите изследователи от НАГ, главни участници в проект на Дружеството

 

На 17 юни, на посещение в читалнята на Държавен архив - Габрово бяха ученици от 8 и 9 клас на Национална Априловска гимназия, заедно със своите преподаватели г-жа Пенка Петрова и г-жа Силвия Стоянова. Тяхното посещение бе във връзка с дейности по проект „Електронен пътеводител на паметните знаци (паметници, паметни плочи, улици и др.) на дарители, благодетели и меценати в Габрово”, който Женско благотворително дружество „Майчина грижа” осъществява в партньорство с Държавен архив – Габрово и други институции в града.

Те бяха запознати с основната област на дейност на архива, начините за съхраняване на документалното наследство, с възможностите за работа с Информационната система на държавните архиви и реда за работа в читалнята на архива. Председателят на ЖБД „Майчина грижа” г-жа Стефка Василева представи дейностите по проекта и значението и ролята на учениците в реализацията му.

Учениците работиха с архивни документи и извършиха подбор на материали, които ще се изполват за реализирането на Пътеводителя в електронна среда. Изследователската им дейност в архива ще продължи и през следващата седмица.

#ДържавенАрхивГаброво

#НационалнаАприловскагимназия