8 март

На 8 март дамите от дружество „Майчина грижа”: г-жа Маргарита Мънчева, г-жа Нина Иванова и г-жа Десислава Ненова - старша медицинска сестра в отделение по кожни и венерически болести, поздравиха жените лекувани в Отделение по акушерство и гинекология и Медицинска онкология, поднесоха им цветя и шоколад, пожелаха бързо възстановяване и изписване от болницата.
Отчетен бе и приноса на д-р Тота Венкова - първата българска жена-лекар, степендиантка на дружеството „Майчина грижа” и патрон на Габровската болница.
Повод за посещението беше Международния ден на жените - 8 март.
Уважени бяха и жените от дежурните на смяна медицински екипи.
Посетено беше и отделението по неонатология, където се грижим и лекуваме нашите най-малки пациенти.