Подкрепете ни чрез дарение

Ако желаете да ни подкрепите финансово, може да направите дарение чрез превод по банковата ни сметка, изписана по-долу.

Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово

ЕИК: 107001604

БАНКА ДСК АД

IBAN: BG84STSA93000027917797

BIC: STSABGSF